«Caspian Beverage Holding» АҚ-тың кадрдық саясаты

«Caspian Beverage Holding» АҚ басшылығы мынадай құндылықтарды қызметкерлермен бөліседі:

 • Біз қызметкерлерімізді асыл қазына, тұрақты бәсекеге қабілетті артықшылықтың қайнар көзі ретінде қарастырамыз.
 • Біз әр қызметкердің өзі жұмыс істейтін кәсіпорынға тиесілі екенін түсіндіруге тырысамыз.
 • Қызметкерлеріміздің жоғары кәсібилігі мен өзін-өзі жетілдіруінің арқасында ғана кәсіпорынның дамитынына сенімдіміз.
 • Қызметкерлерге сыйақы беру жүйесі және олардың мансаптық өсуі олардың бизнес мақсаттарына жету жолындағы өздері қосқан үлеске негізделуі тиіс деген ойдамыз.
 • Көшбасшылық әлеуетті іске асыру — таяу болашақтағы және ұзақмерзімді болашақтағы бәсекеге қабілетті артықшылықтың кепілі екенін растаймыз.
 • Қызметкерлердің бірлескен білімі мен тәжірибесін пайдалану әр кәсіпорынға қосымша құн әкеледі деген пікірдеміз.
 • Өзара құрметтеу, сенім, жауапкершілік және ашықтық — қызметкерлер арасындағы серіктестік қатынастарды дамыту және өзара әрекет ету кепілі екеніне сенімдіміз.

«Caspian Beverage Holding» АҚ басшылығы мына қағидаттардың сақталатынына кепілдік береді:

 • Кәсіпорынның кадрлық саясаты бизнестің стратегиялық мақсаттарын іске асыруға бағытталған.
 • Кәсіпорындағы қызметкерлердің құрамын басқару акционер, еңбек ұжымы және әрбір қызметкердің мүдде теңгерімін ескере отырып іске асырылады.
 • Кәсіпорын басшылығы қызметкерлердің бизнес мақсаттарына жету жолындағы өздері қосқан үлеске сәйкес сыйақымен қамтамасыз етіледі.
 • Әртүлі басқару деңгейіндегі басшылар кәсіпорынды дамыту мақсатында қызметкерлердің кәсібилігі мен өзін-өзі жетілдіруін арттыру үшін жағдай жасауға әсер етеді.
 • Әрбір басшы өз құзыреті шегінде қызметкерлер құрамын басқару үшін жауапты болады.